Ústav termomechaniky

Ústav termomechaniky

Web ústavu termomechaniky. Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky v oblasti aplikované fyziky. Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika...
Voda pro život

Voda pro život

VÝZKUMNÝ PROGRAM VODA PRO ŽIVOT propojení výzkumu a praxe ve vodním hospodářství osvěta důležitosti šetrného nakládání s vodními zdroji vyvíjení nových technologií úpravy a čištění vod reagujících na aktuální typy znečištění (organické látky,...
Okpointopatov.cz

Okpointopatov.cz

OK POINT je jedinečné obchodní místo, které vám nabízí finanční, realitní a bankovní služby včetně moderního bankomatu/vkladomatu na jednom příjemném místě. Okpointopatov.cz