Rhaken.net

Webdesign a grafický design

Vítejte na blogu o webovém a grafickém designu, kde se dozvíte užitečné a zajímavé informace o této kategorii užitého umění. Webdesign, stejně jako grafický design, je tvorba grafiky, typografie, grafů a obrázků za účelem vyjádření určité myšlenky a komunikace zprávy. Webdesign se však na rozdíl od grafického designu týká pouze webových stránek, nikoli tisku.

Webový designer ve většině případů také své návrhy proměňuje ve fungující web, proto musí ovládat i programování.

Grafický designer vytváří grafiku (obrázky, ilustrace, loga, fotografie) pro tištěná média, jako jsou knihy, časopisy, billboardy, letáky apod., nebo pro audiovizuální média, například televizi nebo film.

There is no content on this page yet.